Gotland Forn Sed - Associació Ásatrú de Catalunya
 
GOTLAND FORN SED - ANTIGA TRADICIÓ DE LES TERRES GÒTIQUES
PRESENTACIÓ DEL BLOTLAUG ÁSATRÚ CATALÀ

a

aGotland Forn Sed És un Blotlaug o Germandat independent de seguidors de la religió Ásatrú que altres coneixen com Odinisme. Un Blótlaug és un col.lectiu o associacións d' Ásatrúarmen o Odinistes que s'organitzen entre ells independentment de pertànyer o no a qualsevol confessió. Nosaltres participem de l'Assemblea Ásatrú EU on es troben les organitzacions més importants de Europa.El nostre blotlaug va començar a funcionar des de 1992 i més seriosament el 1994 amb el nom de Colectivo Ásatrú. Més endavant va rebre el nom de Hermandad del Anillo. Acollim a tot tipus de persones idenpendientemente de la seva ètnia, pensamento i costum. Així mateix, a qualsevol persona resident a Espanya, independentment d'estar associat o no a una confessió religiosa pagana.

 

 

Gotland és de caràcter Apolític, tot i així ens oposem a qui utilitzen els símbols nòrdics i cèltics, etc amb l'interès de difondre l'odi, paganisme polititzat, idees ultres radicals, nazisme, la intolerància, el racisme, el racialisme, la xenofòbia, el satanisme i l'homofòbia. Tampoc caiem en el discurs ambigu i l'ambigüitat com a forma d'ocultar un rerefons d'intolerància. No ens interessa tenir polèmica amb ningú, només deixar clar que som selectius i només acollim persones normals, tolerants, sense idees ultres d'extrema dreta o gent obsesionada amb la raça. Hi ha altres espais que se sentiran més còmodes i no tenim objecció a informar

a¿ Què pots trobar a Gotland Forn Sed ?

Gotland i els seus dos Blotlaug associats Irmandade de Yggdrasill i Blotlaug d'Astúries segueixen exclusivament la tradició Víkinga, i no altres tradicions germàniques o celtes. Estem funcionant des de 1994. El nostre Blótlaug té molta experiència en el camp de Màgia Nòrdica i Paganisme Víking. Les nostres activitats son sovint trobades per practicar cerimònies víkingues conegudes com Blóts, organitzar festes tradicionals, trobades (Com les Trobades víkingues) i aprendre tot el que puguem sobre paganisme nòrdic, història, tradicions i folklore. Col·laborem amb altres associacions, organitzacions i blótlaugs per fer un intercanvi d'experiències i coneixements sobre Ásatrú, sempre que mostrin una actitud positiva i no pretenguin sotmetre'ns.

El nostre model és reconstruccionista i tradicionalista, és a dir, que ens basem en documentació històrica i folklore tradicional per reconstruir les nostres cerimònies el més semblant a com van ser en temps víkings. No obstant això, tots els membres són lliures de reinterpretar les fonts segons les seves necessitats o punts de vista. La nostra forma de funcionar i organitzar-nos està basada en organitzacions Forn Sed i Ásatrú Escandinaves (Islàndia, Dinamarca, Suècia, etc.), Amb les quals col·laborem en el projectes comuns en Asatru EU com Campament Internacional Ásatrú d'Estiu. Un espai d'intercanvi entre algunes de les organitzacions més importants Ásatrús i Odinistes d'Europa.

¿Què es el que volem y no volem?

Ásatrú va néixer en contra de les Sectes Destructives. Per això ens oposem a qualsevol forma de pensament que destrueixi la llibertat personal, radical, apocalíptica i sectària. No tenim gurús, ni bíblies, ni dogmes. L'aprenentatge en Gotland no és iniciàtic, sinó comunitari. Tots els membres són iguals des que entren, els considerem aptes per aportar la seva experiència, opinions, aportacions i que tot és subjecte al debat com a via de desenvolupament. Creiem que cada persona ha de ser el seu propi guia i mestre.

Nosaltres ens oposem al proselitisme, és a dir, que no busquem acumular "devots" sense cap escrúpol. Preferim que la gent que entri al nostre Blótlaug sigui perquè ho desitja, perquè es senti identificada amb les nostres idees. Preferim "qualitat" a quantitat. Per això som un grup petit.La nostra espiritualitat busca la inspiració en els ritmes de la Natura. Els llocs on celebrem les nostres cerimònies són en boscos, rius, llacs o llocs naturals. No hi ha cap manual històric que doni pautes exactes de còm s'ha de celebrar una cerimònia, no obstant això, intentem basar-nos en les que hi ha per reconstruir les cerimònies que celebraven els víkings i reinterpretar al nostre context i moment. Emperò, això no implica un model rígid, sinó que ho fem d'una forma lliure i natural. Amb això no s'ha d'imaginar que la nostra espiritualitat és seriosa i avorrida. El Blót té una part més cerimonial i solemne però, posteriorment, ofereix una part festiva on mengem i bevem (Cervesa i Hidromel). En aquest espai trobem jocs, música, interpretacions, etc. inspirats en el món Víking. És a dir, que busquem un equilibri entre l'espiritual i el profà, així com qualsevol tradició pagana.

Debat de Gotland Forn Sed.(Últims post del foro)

Blótlaugs Germantats a Gotland Forn Sed

Son dos blótlaugs germantats a Gotland Forn Sed i els quals col·laborem directament.Recomanem als Ásatrús de Galicia o Asturias


EVENTS QUE ORGANITZEM

Organitzem tots els blóts estacionals i tradicionals. Aquests estan reservats a membres i si ho demana algun membre es pot convidar a persones alienes. Per més informació al fòrum o contactar amb nosaltres. Una bona manera d'aconseguir participar en un blót és assistir a alguna quedada víkinga.


IASC - Primer Campament Internacional Asatru d'estiu
a Dinamarca. Memòria de cóm va èsser l'event. El próxim IASC a Alemania 2012


¡¡¡ TROBADES VIKINGUES MENSUALS !!!
Activitat organitzada per Gotland Forn Sed
a Tarragona i Barcelona

Barcelona 11 de decembre 2010 Barcelona 11 de juny de 2011
Tarragona 29 de gener de 2011 Tarragona Juliol de 2011 vacaciones
Barcelona 26 de febrer de 2011 Barcelona Agost de 2011 vacaciones
Tarragona 26 de març de 2011 Tarragona 24 de septembre de 2011
Barcelona 30 de abril de 2011 Barcelona 29 de octubre de 2011
Tarragona 28 de maig de 2011 Tarragona 26 de novembre de 2011

Por:  Diego

ACTIVIDADES
COMUNICADOS
  GFS condena el terrorismo
  Gotland Forn Sed sale en la prensa
  COMUNICADO SOBRE ALTING 2015
  COMUNICADO DE ASATRU–EU A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL
  Comunicado de nueva confesión en Dinamarca 12-2010